BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F12
NOM POPULAR                 :Barraca del Boter
LOCALITZACIÓ                  :A l'est de la depuradora d'aigues

 
COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0403733
Longitud                             
:4583137
Cota                                     
:383
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x360
                     Alçada total     :210
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :190
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :180º
                       Alçada             :120
                       Ample              :40
                       
Gruix               
:67

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :90x18x44/43x15 a 10

INTERIOR:   Mides            
:210x215
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :194
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissada costat nord
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Filada de pedres en voladís a nivell de la cornisa

F12
F12