BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F13
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'oest del torrent de la Creu

 COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0403876
Longitud                             
:4583089
Cota                                     
:385
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x380
                     Alçada total     :230
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :189
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :180º
                       Alçada             :95
                       Ample              :52
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :57x16x25

INTERIOR:   Mides            
:210x215
                      
 Bloc sup.     
:30x30
                       
Alç. centra
l   :202
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:3
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Esllavissada oest/Portal cedit
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Blocs grans al portal

F13
F13