BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F14
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'est del torrent de la Creu

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404076
Longitud                             
:4583119
Cota                                     
:394
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :410x400
                     Alçada total     :225
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :195
                     Afegits              :Terrasses costat est i oest
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :200º
                       Alçada             :105
                       Ample              :52
                       
Gruix               
:82

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :92x26x44

INTERIOR:   Mides            
:190x200
                      
 Bloc sup.     
:50x60
                       
Alç. centra
l   :205
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Esllavissada oest
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

F14
F14