BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F15
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A sota del carrer Pau Aixelà

 COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0403761
Longitud                             
:4583209
Cota                                     
:398
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :270x280
                     Alçada total     :240
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :210
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

PORTAL:    Orientació       :160º
                       Alçada             :105
                       Ample              :54
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :94x22x42/42x16 a 14

INTERIOR:   Mides            
:210x210
                      
 Bloc sup.     
:45x63
                       
Alç. centra
l   :200
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissades nord i est
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

F15
F15