BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F17
NOM POPULAR                 :Barraca del Xim
LOCALITZACIÓ                  :Al norest del Forn del Felix

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405552
Longitud                             
:4582885
Cota                                     
:456
Mapa 1:5.000                      :420-2-6 Coll de la Creu d'Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :330x345
                     Alçada total     :208
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :148
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra

PORTAL:    Orientació       :180º
                       Alçada             :125
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :88x12x55

INTERIOR:   Mides            
:230x215
                      
 Bloc sup.     
:80x85
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissada oest
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :Llosa de la cupula molt gran

F17
F17