BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F18
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Per sobre del Forn del Felix

 COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405554
Longitud                             
:4582741
Cota                                     
:465
Mapa 1:5.000                      :420-2-6 Coll de la Creu d'Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x350
                     Alçada total     :210
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :150
                     Afegits              :Restes d'un paravent a l'oest
                     Sostre               :Herbes

PORTAL:    Orientació       :200º
                       Alçada             :104
                       Ample              :45
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :81x24x42

INTERIOR:   Mides            
:225x225
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :190
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissades nord i oest
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

F18
F18