BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G01
NOM POPULAR                 :Barraca del Jeroni
LOCALITZACIÓ                  :Al sudoest de la casa de la Cua Llarga

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404142
Longitud                             
:4583947
Cota                                     
:402
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :400x330
                     Alçada total     :215
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :190
                     Afegits              :Terrassa costat oest
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :200º
                       Alçada             :125
                       Ample              :44
                       
Gruix               
:68

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :73x12x52

INTERIOR:   Mides            
:220x220
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissada costat est
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G01
G01