BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G02
NOM POPULAR                 :Barraca del Sadurní del Manuel
LOCALITZACIÓ                  :Al davant de la casa de la Cua Llarga

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404244
Longitud                             
:4583958
Cota                                     
:412
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :320x310
                     Alçada total     :220
                     Posició             :Adossada a un corral
                     Cornisa            :160
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :200º
                       Alçada             :105
                       Ample              :57
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :65x10x37

INTERIOR:   Mides            
:180x200
                      
 Bloc sup.     
:45x60
                       
Alç. centra
l   :170
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Eines

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G02
G02