BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G03
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord de la casa de la Cua Llarga

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404222
Longitud                             
:4584119
Cota                                     
:425
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :290x280
                     Alçada total     :170
                     Posició             :Integrada a un marge
                     Cornisa            :150
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :160º
                       Alçada             :115
                       Ample              :44
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :52x12x17

INTERIOR:   Mides            
:190x160
                      
 Bloc sup.     
:40x40
                       
Alç. centra
l   :160
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :Portal troncopiramidal/Llosses de pedra prima

G03
G03