BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G04
NOM POPULAR                 :Barraca del Pepet del Pa
LOCALITZACIÓ                  :A l'est de la casa de la Cua Llarga

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404340
Longitud                             
:4584078
Cota                                     
:411
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :370x390
                     Alçada total     :245
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :185
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :180º
                       Alçada             :112
                       Ample              :43
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :80x20x30

INTERIOR:   Mides            
:215x215
                      
 Bloc sup.     
:50x60
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G04
G04