BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G06
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A un camí paralel al camí del Montcau

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404450
Longitud                             
:4584254
Cota                                     
:434
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :365x360
                     Alçada total     :260
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :221
                     Afegits              :Terrassa oest
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :210º
                       Alçada             :112
                       Ample              :56
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :94x30x28

INTERIOR:   Mides            
:245x240
                      
 Bloc sup.     
:35x50
                       
Alç. centra
l   :225
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Esllavissades est i oest
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G06
G06