BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G07
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :La Planota

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404464
Longitud                             
:4584082
Cota                                     
:411
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :320x340
                     Alçada total     :225
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :195
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

PORTAL:    Orientació       :180º
                       Alçada             :127
                       Ample              :40
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :87x25x33

INTERIOR:   Mides            
:205x195
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissada est 
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :Entrada esbiaixada

G07
G07