BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G08
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre la casa de Cal Balenyà

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404548
Longitud                             
:4584185
Cota                                     
:427
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :260x300
                     Alçada total     :205
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :165
                     Afegits              :Terrasa costat est
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :180º
                       Alçada             :110
                       Ample              :40
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :52x10x45

INTERIOR:   Mides            
:-
                      
 Bloc sup.     
:-
                       
Alç. centra
l   :-
                        Cocons        
:-
                       
Fornícules  
 :-
                       
Espitlleres   
:-
                       
Restes foc  
 :-
                       
Contingut    
:-

ESTAT                                  :Alterat
DANYS                                  :Rejuntada amb ciment
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :Porta de ferro

G08
G08