BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G09
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'oest de la casa de Cal Balenyà

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404560
Longitud                             
:4584133
Cota                                     
:427
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x370
                     Alçada total     :265
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :185
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :210º
                       Alçada             :136
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :96x13x50

INTERIOR:   Mides            
:-
                      
 Bloc sup.     
:-
                       
Alç. centra
l   :-
                        Cocons        
:-
                       
Fornícules  
 :-
                       
Espitlleres   
:-
                       
Restes foc  
 :-
                       
Contingut    
:-

ESTAT                                  :Alterat
DANYS                                  :Rejuntada amb ciment per totes bandes
GRAVATS                            :1887, a la llinda
OBSERVACIONS               :Porta de ferro

G09
G09