BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G10
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'est de la casa de Cal Balenyà

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404669
Longitud                             
:4584163
Cota                                     
:422
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :330x370
                     Alçada total     :250
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :185
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :200º
                       Alçada             :115
                       Ample              :52
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :77x24x30

INTERIOR:   Mides            
:205x230
                      
 Bloc sup.     
:50x50
                       
Alç. centra
l   :193
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Petita esllavissada costat oest
GRAVATS                            :1912, a la llinda
OBSERVACIONS               :Bloc gran a l'interior

G10
G10