BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G11
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord de la casa de Cal Balenyà

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404650
Longitud                             
:4584295
Cota                                     
:445
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :280x290
                     Alçada total     :230
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :190
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :200º
                       Alçada             :120
                       Ample              :40
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :80x23x25/57x10 a 10

INTERIOR:   Mides            
:195x190
                      
 Bloc sup.     
:30x60
                       
Alç. centra
l   :180
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Petita esllavissada costat oest
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G11
G11