BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G12
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al sud de la granja de perdius

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404815
Longitud                             
:4584194
Cota                                     
:435
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :385x390
                     Alçada total     :237
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :207
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

PORTAL:    Orientació       :160º
                       Alçada             :119
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :77x15x48/55x20 a 20

INTERIOR:   Mides            
:205x190
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :180
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida, matalás

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Petita esllavissada costat oest
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G12
G12