BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G13
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Marino
LOCALITZACIÓ                  :La Planota, oliveres de Cal Pep

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404846
Longitud                             
:4584113
Cota                                     
:426
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :330x340
                     Alçada total     :220
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :160
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :200º
                       Alçada             :120
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :83x20x45

INTERIOR:   Mides            
:195x220
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :188
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :Cuidada

G13
G13