BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G14
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Marino
LOCALITZACIÓ                  :Sobre la granja de perdius

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404868
Longitud                             
:4584344
Cota                                     
:472
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x360
                     Alçada total     :245
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :205
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :200º
                       Alçada             :138
                       Ample              :53
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :90x26x20

INTERIOR:   Mides            
:230x230
                      
 Bloc sup.     
:60x60
                       
Alç. centra
l   :206
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissades est i nord
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G14
G14