BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G15
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'est de la granja de perdius

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404900
Longitud                             
:4584233
Cota                                     
:426
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :340x350
                     Alçada total     :210
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :
                     Afegits              :
                     Sostre               :-

PORTAL:    Orientació       :170º
                       Alçada             :98
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :105x20x40

INTERIOR:   Mides            
:230x240
                      
 Bloc sup.     
:-
                       
Alç. centra
l   :170 aprox.
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Pedres del sostre

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Esllavissada costat est/Sostre caigut
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G15
G15