BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G16
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord del torrent de Mas granada

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404986
Longitud                             
:4584201
Cota                                     
:447
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :420x420
                     Alçada total     :330
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :285
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :170º
                       Alçada             :132
                       Ample              :53
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :108x20x40/46x17x40 a 12

INTERIOR:   Mides            
:325x330
                      
 Bloc sup.     
:-
                       
Alç. centra
l   :285 aprox.
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Pedres del sostre

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Esllavissada costat oest i nord/ Centre del Sostre caigut
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G16
G16