BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G17
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'est del torrent de Mas granada

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405441
Longitud                             
:4584517
Cota                                     
:462
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x420
                     Alçada total     :220
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :190
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :210º
                       Alçada             :125
                       Ample              :53
                       
Gruix               
:62

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f    :78x24x43

INTERIOR:   Mides            
:240x255
                      
 Bloc sup.     
:40x60
                       
Alç. centra
l   :200
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Petites esllavissades costat est i nord
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G17
G17