BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G19
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Jaumató
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes de Cal Duran

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405429
Longitud                             
:4584743
Cota                                     
:479
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :340x410
                     Alçada total     :227
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :197
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :100º
                       Alçada             :127
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :68x19x35/38x12 juntes

INTERIOR:   Mides            
:215x185
                      
 Bloc sup.     
:40x50
                       
Alç. centra
l   :190
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:4
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Petit esllavissament nord
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G19
G19