BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G20
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes de Cal Duran

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405517
Longitud                             
:4584710
Cota                                     
:474
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :260x380
                     Alçada total     :210
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :190
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :150º
                       Alçada             :110
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:57

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :76x28x36

INTERIOR:   Mides            
:230x290
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :175
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Plàstics i pedres

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Lateral oest cedit
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G20
G20