BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G21
NOM POPULAR                 :Barraca del Manelet
LOCALITZACIÓ                  :Costat est del torrent de Mas Granada

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405521
Longitud                             
:4584454
Cota                                     
:465
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :460x370
                     Alçada total     :210
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :191
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :180º
                       Alçada             :119
                       Ample              :45
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :92x9x63/53x13x43 a 20

INTERIOR:   Mides            
:275x245
                      
 Bloc sup.     
:45x65
                       
Alç. centra
l   :212
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G21
G21