BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G22
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Costat oest del torrent de Mas Granada

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405437
Longitud                             
:4584381
Cota                                     
:449
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x350
                     Alçada total     :275
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :235
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :150º
                       Alçada             :130
                       Ample              :45
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :80x22x37/45x15x30 juntes

INTERIOR:   Mides            
:220x215
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :210
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Andrómines

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Rejuntada amb ciment/Esllavissada costat oest
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :Porta de ferro

G22
G22