BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G23
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Cosme
LOCALITZACIÓ                  :A un torrent secundari del de Mas Granada

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405424
Longitud                             
:4584136
Cota                                     
:445
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :240x240
                     Alçada total     :250
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :210
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :170º
                       Alçada             :126
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:57

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :80x20x35

INTERIOR:   Mides            
:190x180
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :205
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G23
G23