BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G24
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Cosme
LOCALITZACIÓ                  :A l'est del Corral Nou

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405313
Longitud                             
:4584035
Cota                                     
:455
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x340
                     Alçada total     :197
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :155
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :270º
                       Alçada             :120
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :80x15x32

INTERIOR:   Mides            
:220x220
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :187
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Petit esllavissament al nord
GRAVATS                            :1883, a l'exterior dret del portal
OBSERVACIONS               :

G24
G24