BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G26
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Aprop del Corral Nou

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405190
Longitud                             
:4584086
Cota                                     
:459
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :270x280
                     Alçada total     :175
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :175
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres i terra

PORTAL:    Orientació       :230º
                       Alçada             :120
                       Ample              :58
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :72x28x27

INTERIOR:   Mides            
:175x190
                      
 Bloc sup.     
:30x60
                       
Alç. centra
l   :160
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Restes de ciment exterior
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G26
G26