BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G28
NOM POPULAR                 :Barraca del Jandro
LOCALITZACIÓ                  :Camí de Mas Granada

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404996
Longitud                             
:4584161
Cota                                     
:425
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :270x240
                     Alçada total     :255
                     Posició             :Adossada completament a un marge
                     Cornisa            :190
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes 

PORTAL:    Orientació       :330º
                       Alçada             :140
                       Ample              :48
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus               :-
                        Mides(a-a-f)   :-

INTERIOR:   Mides            
:185x180
                      
 Bloc sup.     
:60x60
                       
Alç. centra
l   :187
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Esllavissada sobre el portal/Falta la llinda
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G28
G28