BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G29
NOM POPULAR                 :Barraca del Cacuero
LOCALITZACIÓ                  :La Planota

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404807
Longitud                             
:4583985
Cota                                     
:425
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :370x400
                     Alçada total     :190
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :160
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :180º
                       Alçada             :90
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :90x30x35

INTERIOR:   Mides            
:200x170
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :Cisterna al davant

B29
G29