BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G30
NOM POPULAR                 :Barraca del Camildu
LOCALITZACIÓ                  :La Planota

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404833
Longitud                             
:4583902
Cota                                     
:441
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x390
                     Alçada total     :190
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :170
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :230º
                       Alçada             :90
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :85x16x32/55x16 a 6

INTERIOR:   Mides            
:250x240
                      
 Bloc sup.     
:45x45
                       
Alç. centra
l   :190
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :Les 2 fornícules estàn situades verticalment sobre el cocó

G30
G30