BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G31
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al sud del torrent de Mas Granada

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404946
Longitud                             
:4583883
Cota                                     
:447
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :375x300
                     Alçada total     :230
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :210
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :210º
                       Alçada             :107
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :100x28x44/60x15 a 15

INTERIOR:   Mides            
:220x240
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :203
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissament est
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G31
G31