BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G32
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al sud del torrent de Mas Granada

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404962
Longitud                             
:4583965
Cota                                     
:438
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :345x345
                     Alçada total     :206
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :176
                     Afegits              :Paravent i terrasses
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :240º
                       Alçada             :133
                       Ample              :52
                       
Gruix               
:55

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :57x13x40/47x18 a 15

INTERIOR:   Mides            
:180x235
                      
 Bloc sup.     
:65x55
                       
Alç. centra
l   :205
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissament nord i est
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :Terrasses característiques

G32
G32