BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G33
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Anton Xim
LOCALITZACIÓ                  :Al sud del torrent de Mas Granada

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405085
Longitud                             
:4583947
Cota                                     
:449
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :370x350
                     Alçada total     :245
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :170
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :180º
                       Alçada             :109
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:85

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :86x11x53

INTERIOR:   Mides            
:230x240
                      
 Bloc sup.     
:40x40
                       
Alç. centra
l   :155
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissament nord 
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G33
G33