BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G34
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'oest de la cota 530

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405030
Longitud                             
:4583839
Cota                                     
:466
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x350
                     Alçada total     :220
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :180
                     Afegits              :Paravent, costat nordest
                     Sostre               :Terra i pedres

PORTAL:    Orientació       :230º
                       Alçada             :119
                       Ample              :52
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :80x17x34

INTERIOR:   Mides            
:200x210
                      
 Bloc sup.     
:50x60
                       
Alç. centra
l   :175
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:3
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Llinda esquerdada
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G34
G34