BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G36
NOM POPULAR                 :Barraca de Tamburella
LOCALITZACIÓ                  :A l'oest de la cota 530

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404942
Longitud                             
:4583687
Cota                                     
:475
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :330x320
                     Alçada total     :230
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :193
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

PORTAL:    Orientació       :220º
                       Alçada             :118
                       Ample              :52
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :62x17x23/57x12 a 10

INTERIOR:   Mides            
:205x200
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :170
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G36
G36