BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G37
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'oest de la cota 530

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0405019
Longitud                             
:4583658
Cota                                     
:485
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :325x325
                     Alçada total     :220
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :195
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :220º
                       Alçada             :119
                       Ample              :47
                       
Gruix               
:67

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :68x15x32/40x17x25  a 9

INTERIOR:   Mides            
:230x215
                      
 Bloc sup.     
:40x50
                       
Alç. centra
l   :182
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissada nord
GRAVATS                            :1884, a la paret interior oposada al portal
OBSERVACIONS               :Per poder entrar, es va tenir de tallar una sabina i un pi del davant del portal

G37
G37