BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G38
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Jaumató
LOCALITZACIÓ                  :Turó del bosquet de l'Andelet

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0404410
Longitud                             
:4583608
Cota                                     
:458
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :340x330
                     Alçada total     :230
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :203
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :150º
                       Alçada             :116
                       Ample              :53
                       
Gruix               
:82

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :90x19x28/43x14x17  a 10

INTERIOR:   Mides            
:220x235
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :210
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Matalàs

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Sostre parcialment caigut
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G38
G38