BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G39
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord del camp de futbol

COORDENADES U.T.M. 
Latitud                                  
:0404602
Longitud                             
:4583620
Cota                                     
:425
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :400x440
                     Alçada total     :300
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :
                     Afegits              :
                     Sostre               :

PORTAL:    Orientació       :220º
                       Alçada             :155
                       Ample              :
                       
Gruix               
:55

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :75x20x25

INTERIOR:   Mides            
:270x280
                      
 Bloc sup.     
:(vidre)
                       
Alç. centra
l   :300 (alterada)
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Alterat
DANYS                                  :Molt modificada amb ciment i altres materials moderns
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G39
G39