BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G40
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord del camp de futbol

COORDENADES U.T.M. 
Latitud                                  
:0404687
Longitud                             
:4583707
Cota                                     
:431
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x310
                     Alçada total     :225
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :175
                     Afegits              :Petit paravent al costat oest
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :210º
                       Alçada             :93
                       Ample              :53
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :52x6x40

INTERIOR:   Mides            
:205x210
                      
 Bloc sup.     
:60x60
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G40
G40