BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G41
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord del camp de futbol

COORDENADES U.T.M. 
Latitud                                  
:0404692
Longitud                             
:4583583
Cota                                     
:426
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :340x300
                     Alçada total     :215
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :180
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :150º
                       Alçada             :137
                       Ample              :70
                       
Gruix               
:45

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :75x16x30

INTERIOR:   Mides            
:215x210
                      
 Bloc sup.     
:40x60
                       
Alç. centra
l   :180
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :
                       
Contingut    
:Andrómines

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Porta de reixat metàlic i fusta
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G41
G41