BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G42
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nordest del camp de futbol

COORDENADES U.T.M. 
Latitud                                  
:0404938
Longitud                             
:4583554
Cota                                     
:456
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x410
                     Alçada total     :225
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :195
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :220º
                       Alçada             :110
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f)   :75x26x20

INTERIOR:   Mides            
:250x230
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :205
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Important esllavissada costat nord
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :Fila de pedres en voladís a nivell de la cornisa

G42
G42