BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G43
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinya del Cabrer, sota una línia d'AT

COORDENADES U.T.M. 
Latitud                                  
:0405249
Longitud                             
:4583542
Cota                                     
:511
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :320x310
                     Alçada total     :195
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :170
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i pedres

PORTAL:    Orientació       :230º
                       Alçada             :109
                       Ample              :45
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :93x11x51/50x12 a 10

INTERIOR:   Mides            
:245x230
                      
 Bloc sup.     
:50x60
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:3
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :Al mateix costat oest hi ha una altra barraca arrunada

G43
G43