BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:G44
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al sud del torrent de Mas Granada

COORDENADES U.T.M. 
Latitud                                  
:0405205
Longitud                             
:4584151
Cota                                     
:454
Mapa 1:5.000                      :420-2-5 Puig d'Agulles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :370x360
                     Alçada total     :250
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :141
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i pedres

PORTAL:    Orientació       :225º
                       Alçada             :95
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:85

LLINDA:       Tipus               :simple
                        Mides(a-a-f)   :95x12x45

INTERIOR:   Mides            
:240x235
                      
 Bloc sup.     
:58x50
                       
Alç. centra
l   :152
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

G44
G44