Associacions de la Casa  

H.I.J.O.S. 
Kusi Warma 
Revista OJALÁ  
HUACAL 
Colectivo de solidaridad con Perú  
Assemblea per Nicaragua  
Chiapas 
Associació d'amics de Bolívia  
Proyecto SUR  
Associació de Brigadistes  
Associació de Guatemala  
Casa de Nicaragua  
C.A.S.A.L.  
CADICC  
Raíces Solidarias  
RETRUCO

Casa de la Solidaritat
  Per què la Casa de la Solidaritat? 

A Catalunya, i més concretament a Barcelona, hi ha nombroses entitats que, de manera constant, presten suport a les reivindicacions dels sectors populars, especialment a aquelles que fan referència als anomenats "Països del Tercer Món". Algunes d'aquestes entitats hem creat la Federació CASA DE LA SOLIDARITAT. És un espai comú, obert a tots els col·lectius i a totes les persones que participin de l'objectiu de treballar per a una societat justa i solidària. 
 
Les inquietuds que ens mouen estan centrades en les necessitats de les grans majories de tots els pobles. No obstant i això, en una primera etapa la nostra activitat se circumscriurà a l'Amèrica Llatina i a Catalunya, de manera preferent. 
 

Quins són els nostres objectius 

 • Crear un punt de trobada per a tot col·lectiu interessat en l'Amèrica Llatina i en el Tercer Món en general. 
 • Distribuir informació actualitzada i independent. 
 • Oferir un àmbit pluralista per a l'estudi, l'exposició i el debat dels problemes dels pobles. 
 • Estimular la societat catalana a un millor coneixement de la cultura, dels valors i de les realitzacions d'altres pobles. 
 • Facilitar la inserció dels immigrants a aquesta comunitat. 
 • Aconseguir una solidaritat conscient, efectiva, quantiosa i no paternalista, perquè no sigui dependent. 
Com estem organitzats? 

Les entitats constitutives i aquelles que en un futur s'hi puguin afegir, disposem d'un local per realitzar-hi les nostres activitats en plena autonomia. També hi ha programes comuns, impulsats per la Casa com a col·lectiu, i altres espais oberts a tothom (sala de conferències, botiga, biblioteca, cafeteria, etc). 

Formen part de la Casa les entitats federades amb llurs respectius socis i els AMICS DE LA CASA DE LA SOLIDARITAT. Pot ser AMIC qualsevol persona que coincideixi amb els objectius abans esmentats. 

Ens financem mitjançant les quotes de les entitats i dels AMICS, l'autofinançament d'activitats, les subvencions i els beneficis dels serveis que es presten. 
 

Què fem a la Casa? 
 

 • Execució de projectes en altres països: formació, obres, equipament, brigades de treball, etc. 
 • Conferències, xerrades i seminaris divulgatius sobre temes d'actualitat. 
 • Trobades i col·loquis sobre temes monogràfics amb convidats especialistes. 
 • Grups d'estudi sobre problemes actuals. 
 • Tertúlies i tallers culturals (literatura, dansa, etc). 
 • Exposicions, videoclub i diapoclub. 
 • Servei de biblioteca. 
 • Venda d'artesanies i materials de suport a la solidaritat. 
 • Racó de lleure i xerrades informals. 
 • Informació i publicacions. 
 
 
On estem? 
 
CASA DE LA SOLIDARITAT 
c/ Vistalegre, 15 
08001- Barcelona 
 Tel. i Fax:  93 443 43 92 
e-mail: casasoli@pangea.org