Bou de Sant Pere, 3
08003 Barcelona

93 3010597
93 4120034
http://www.sosracisme.org/
sosracisme@sosracisme.org

11a FESTA
DE LA
DIVERSITAT

16, 17 i 18 de maig
Moll de la Fust
a

 

FES-TE'N SOCI

 

 

Contra el racisme: actua

Durant els darrers anys, el discurs de SOS Racisme Catalunya ha estat centrat en la igualtat de drets. Hem reclamat la igualtat de drets dels ciutadans estrangers extracomunitaris amb la finalitat que aquests puguin equiparar-se en drets amb les persones amb nacionalitat espanyola.

El discurs té una dimensió marcadament política, i posa de manifest la necessitat de reclamar la figura del ciutadà i ciutadana com aquella persona que conviu en un mateix espai públic, amb independència del seu origen, i que per aquest fet gaudeix de tots els drets que reconeix l'Estat on viu. Aquesta visió topa de front amb l'existència d'un ordenament jurídic excloent, on hi ha persones que, pel fet de no posseir la nacionalitat, no poden gaudir de tots els drets. Com a organització hem fet especial incidència en els mateixos drets per a tothom.

Cal defensar el dret al vot, o el dret a l'educació sobre el paper, però també defensar, alhora, l'existència d'un context en el qual aquests drets es puguin dur a terme. Hem de poder garantir la proposta de la igualtat de drets, i reclamar de l'Estat que, en les condicions actuals, no només n'asseguri la plenitud sinó que també en possibiliti l'exercici, i això per democràcia i justícia social envers aquestes persones. És a dir, hem de garantir a més a més la igualtat d'oportunitats de totes les persones perquè el dret no sigui paper mullat.

La Festa de la Diversitat del 2003, té aquest missatge senzill i inclusiu: pel dret al vot!!!. I dins del marc de les properes eleccions municipals, comencem per reclamar que es materialitzin els compromisos que varen prendre les diferents forces polítiques: donar aquest dret a totes les persones empadronades, i garantir de la mateixa manera el dret a empadronar-se.