Transparència

Per tal de complir amb la Llei de transparència (Llei 19/2014) tot seguit fem públiques diverses informacions de rellevància en diferents àmbits de la nostra entitat.

Informació institucional, organització i estructura:

  • Estatuts de l’entitat

  • Composició de la Junta de Ravalnet

    • President: Xavier Aranda Maldonado
    • Vicepresident: Toni Téllez Ibáñez
    • Tresorera: Eneida Iturbe Laskurain
    • Secretària: Rosa Àlvarez Durán

Informació de rellevància econòmica

Documentació assemblees